Bombram Marine

Regulamin

 

INFORMACJA O FIRMIE

Sklep internetowy oraz centrum szkoleniowe działające pod adresem www.bombram.com prowadzone jest przez:

Marek Banach Centrum Sportów Wodnych BOMBRAM
Ul. Kamieńskiego 10/1
51 – 124,  Wrocław 
NIP: 895-2029-446
REGON: 022387157
T: 795 997 907 
e-mail:

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego we Wrocławiu. Tego nauczymy Cię na kursie.

Wiedza teoretyczna:

 1. Podstawy budowy jachtów motorowych
  1.1 Silniki i układy napędowe, w tym:
    a) budowa silników,
    b) obsługa i konserwacja silników,
    c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
    d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych.
 2. Manewrowanie jachtem motorowym;
  2.1 zasady prowadzenia skuterów wodnych;
 3. podstawy locji, w tym w szczególności:
    a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
    b) mapy i przewodniki,
    c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
 4. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
    a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
    b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
    c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
    d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
    e) udzielanie pierwszej pomocy,
    f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
 5. Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
    a) skala prędkości wiatru,
    b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
    c) komunikaty meteorologiczne;
 6. Pomoce nawigacyjne;
 7. Ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 8. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodny

Umiejętności praktyczne:

 1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
    a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
    b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm
    „człowiek za burtą”,
    c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
 3. praca w charakterze członka załogi;
 4. podstawowe prace bosmańskie.

 

REGULAMIN KURSÓW BOMBRAM MARINE

 

Kursant biorący udział w kursie w firmie CSW BOMBRAM oświadcza, że:

 1. Potrafi pływać;
 2. Obliguje się do bezwzględnego słuchania poleceń instruktora;
 3. Ma świadomość niebezpieczeństw, jakie mogą spotkać nas na wodzie oraz, że w razie kontuzji lub wypadku spowodowanym nie słuchaniem się poleceń nie będzie zrzucała winy na instruktora CSW BOMBRAM, chyba, że wyniknie ona z zaniedbań instruktora;
 4. Obliguje się do zapoznania się z częścią teoretyczną kursu przed przystąpieniem do części praktycznej. Oraz zgłoszenia wszelkich niejasności oraz zastrzeżeń w trakcie bądź po zakończonym kursie teoretycznym instruktorom CSW BOMBRAM lecz przed rozpoczęciem części praktycznej;
 5. Akceptuje możliwość wystąpienia na zdjęciach promocyjnych zamieszczanych na stronie www.bombram.com oraz na profilu na facebooku;
 6. Jeżeli nie potwierdzi wybranego terminu, nie przejdzie części teoretycznej kursu przed częścią praktyczną minimum w osiemdziesięciu procentach akceptuje możliwość anulowania jego miejsca w kursie praktycznym;
 7. Jeżeli anuluje bądź przełoży udział w części praktycznej kursu mniej niż 4 dni przed zaplanowaną datą liczy się z opłatą manipulacyjną w wysokości 300 PLN brutto.
 8. Nie będzie wnosił roszczeń w przypadku odwołania kursu z powodów pogodowych;
 9. Nie jest w stanie intoksykacji będąc na pokładzie motorówki w innym przypadku akceptuje możliwość anulowania kursu i zapisania się na nowy termin po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.

 

REGULAMIN KURSÓW I EGZAMINÓW BOMBRAM MARINE

 

Osoba przystępująca do egzaminu oświadcza, że:

 1. Potrafi pływać
 2. Zapoznała się z częścią teoretyczną oraz praktyczną kursu na stopień sternika motorowodnego
 3. Wszelkie niejasności oraz wątpliwość zgłosiła przed przystąpieniem do egzaminu kadrze instruktorskiej CSW BOMBRAM
 4. Nie będzie w stanie intoksykacji podczas kursu jak i egzaminu
 5. Zna ryzyko jakie niesie woda i w przypadku nie posłuchania poleceń instruktora / egzaminatora nie będzie obarczała go winą w przypadku kontuzji bądź wypadku.
 6. Oświadcza iż udział w kursie jak i egzaminie odbywa na własną odpowiedzialność. 
 7. Obliguje się do słuchania poleceń instruktora / egzaminatora
 8. Zapoznała się z opłatą egzaminacyjną w wysokości 250 zł bądź 125 zł w przypadku 50% zniżki dla studentów i osób uczących się do 26 roku życia z ważną legitymacją uprawniającą do w/w zniżki.
 9. Oświadcza, iż wie, że opłata za wydanie patentu w PZMWINW wynosi 50 zł lub 25 zł w przypadku studentów i osób uczących się. 
 10. Nie będzie przeszkadzała oraz utrudniała przebiegu egzaminu

 

WARUNKI ZAKUPU I DOSTAWY

 

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Zamówienia przyjmujemy osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem sklepu internetowego lub pocztą elektroniczną  
 3. Wypełnienie formularza i wysłanie zamówienia lub jego złożenie pocztą elektroniczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie sklepu i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Za zakupy w sklepie można płacić:
  - osobiście gotówką
  - za pośrednictwem systemu PayU. (opcja preferowana)
  - przelewem na rachunek bankowy. Nasz numer konta: ING 14 1050 1575 1000 0091 4577 1466
 5. Wysyłka towaru odbywa się w formie elektronicznej. W przypadku rzeczy materialnych jest to 1-2 dni roboczych, wszystkie towary dostępne znajdują się u nas w magazynie. Klient informowany jest o wysyłce pocztą elektroniczną.
 6. Wszelka wysyłka towaru bądź usług oraz transport drogą tradycyjną dogadywane są z klientem indywidualnie. 
 7. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, wskazania sposobu płatności lub zażądania przedpłaty lub zaliczki FAKTURY
 8. Chcąc otrzymać fakturę VAT należy przy składaniu zamówienia zaznaczyć pole Faktura VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona wg danych wpisanych w pole dane do faktury i przysłana drogą mailową na podany adres e-mail.

 

GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

 

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są rękojmią, niektóre również gwarancją producenta (chyba, że zaznaczone inaczej);
 2. W przypadku towarów wadliwych, niekompletnych, bądź uszkodzonych fabrycznie produkt jest naprawiamy lub wymieniany na pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu lub zapasów), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem;
 3. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie oraz zawartość nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznych uszkodzeń należy w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedawcą. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze stanowi niezbędny warunek uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie;
 4. Istnieje możliwość zwrotu towaru zakupionego przez konsumenta w ciągu 10 dni od jego wydania, po przesłaniu nam pisemnego odstąpienia od umowy. (por. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.);
 5. Zwracany produkt musi być dostarczony do naszego biura w oryginalnym opakowaniu. Nie może nosić żadnych śladów używania, kopiowania, musi być kompletny, zaopatrzony w oryginalną dokumentację, w tym oryginalny dowód zakupu. Jeżeli towar został zaklejony lub zaplombowany taśmami firmowymi nie mogą być one naruszone. Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem;
 6. Terminy ważności wszystkich voucherów to 12 miesięcy od dnia zakupu;
 7. W razie zwrotu towaru, ryzyko związane z jego utratą lub uszkodzeniem podczas odsyłania ponosi kupujący;
 8. Zwrotu zapłaty za towar dokonujemy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez klienta lub przekazem pocztowym na podany adres, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nas towaru wraz z dowodem zakupu i pisemnym odstąpieniem od umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwracamy jedynie wartość produktu, nie zwracamy natomiast kosztów wysyłki oraz kosztów odesłania do nas towaru;
 9. Możliwość zwrotu dotyczy wyłącznie transakcji z konsumentami, z wyłączeniem oprogramowania komputerowego, zwróconego po usunięciu przez klienta oryginalnego opakowania oraz artykułów używanych.
 10. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną - lub listownie na adres Firmy;
 11. Kursy na sternika motorowodnego i radiooperatora w momencie włączenia kursu oraz wyświetlenia jego zawartości zostają zwolnione z możliwości zwrotu towaru.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania zakupów oraz rejestracji go do państwowego egzaminu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna do składania zamówień w naszym sklepie internetowym.

To enable access to your online course we need to share some of your personal data with the RYA via your user profile in www.ryainteractive.org.This learning management website is hosted and maintained by a third party called Learning Pool, who will not use your personal information for any reason other than enabling your course.

Your name and email address will be entered on www.ryainteractive.org in order to create your user account. On your first access to the site, you will be asked to enter your address and date of birth. You will have access to the site for one year in order to complete your online course. During this period, your personal information will be held on the website by Learning Pool and be available to this training centre and the RYA for the purpose of managing your course. 

Instructional support will be provided by this training centre for a period of one week from the date of your course booking.

On completion of your course, your name, email, date of birth and address will be transferred to the RYA's central database for the purpose of recording details of the course and any certification you gain as a result of it. This information allows the RYA to record your certification, to update any records they may already hold about you or your qualifications and to verify your certificate if required.

After one year from the date of your enrolment on a course, your user account will be removed from www.ryainteractive.org.

Full details of how the RYA will deal with your personal information will be displayed when you first access www.ryainteractive.org.

For the duration of your access to the site, your data will be held in accordance with the RYA Interactive Data Policy, Terms and Conditions.

If you receive a digital certificate downloaded from the RYA Interactive site on completion of your course, your name, address, date of birth and certificate details will be transferred to the RYA database and held in accordance with the RYA’s Privacy Policy.