Bombram Marine
Przeglądasz wersję demonstracyjną kursu - kup i dowiedz się więcej.

Niebieskie

 PONIŻSZE ZNAKI OZNACZAJĄ ZEZWOLENIE NA:


Kotwiczenie


Cumowanie do brzegu


Pływanie skuterem


Pływanie deską z żaglem


Pływanie statkiem żaglowym


Wodowanie i wyciągnie łodzi


Pływanie statków
turystyczno - sportowych


Pływanie statków o napędzie ludzkich mięśni


Ciąganie obiektów pływających


Pływanie łodzią o
napędzie mechanicznym


Rozwijanie dużych prędkości łodzią turystyczno - sportową


Postój na cumach lub kotwicy przy brzegu


Cumowanie burta w burtę jednostek o liczbie podanej na znaku


Cumowanie w odstępach [m] od znaku i pomiędzy jednostkami


Postój w szerokości 60m od znaku

DODATKOWA TABLICA MOŻE ZAWIERAĆ PRZYDATNE INFORMACJE


Postój na cumach lub kotwicy w strefie między znakami


Cumowanie do brzegu na odcinku 1500

ZNAKI OSTRZEGAJĄCE PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM


Wysokość linii energetycznych (12m)


Jaz w bliskiej odległości ! 
NIE PŁYŃ TAM !


UWAGA! Prom


UWAGA! Prom na uwięzi 
(Ciąga się na naprężonej linie,  nie stawaj w jego pobliżu)

ZNAKI WSKAZUJĄCE MIEJSCA PRZEZNACZONE DO CUMOWANIA DLA STATKÓW ZAWODOWYCH,
PRZEWOŻACYCH MATERIALY NIEBEZPIECZNE, WIĘC TUTAJ NIE CUMUJ!

Powyższe znaki występują w różnych wariantach, może być więcej lub mniej trójkątów na nich, jednak każdy z nich wskazuje miejsce postojowe dla statków przewożących różne kategorie materiałów niebezpiecznych. W takich miejscach nie wolno nam cumować!

ZNAKI NA STATKU

Staki przewożące materiały niebezpieczne będą miały w widocznym miejscu, na maszcie wystawione niebieskie stożki skierowane wierzchołkami w dół. To właśnie dla tych statków zarezerwowane są miejsca postojowe przedstawione powyżej. Jeden niebieski stożek informuje Cię, że statek przewodzi materiały łatwopalne, dwa niebieskie stożki to materiały trujące przy wdychaniu, a trzy niebieskie stożki skierowane wierzchołkiem w dół to materiały wybuchowe.

Trzymaj się z daleka od takich statków oraz ich miejsc postojowych, nie bliżej niż 50 metrów!

TE ZNAKI MÓWIĄ CI O POŁOŻENIU GŁÓWNEJ DROGI WODNEJ


Jesteś na głównej, zachowaj ostrożność


Zbliżasz się do głównej drogi wodnej. Ustąp pierwszeństwa statkom idącym po niej.

ZNAKI INFORMACYJNE


Dostęp do wody


Miejsce przeznaczone do zawracania


Odwołanie nakazów oraz zakazów


Numer kanału VHF z informacjami nawigacyjnymi


Kierunek zalecanego ruchu
(wskazuje główny szlak żeglowny)


Miejsce dla załadunku aut na prom