Bombram Marine

Obowiązkowe wyposażenie łodzi motorowej

Utworzono: 3 lata temu (20.04.2016 @ 11:38)

Nie daj wlepić sobie mandatu! Sprawdź przed sezonem czy masz całe wymagane wyposażenie Twojej motorówki! Artykuł napisany specjalnie dla wygody użytkowników śródlądowych dróg wodnych w Polce.

Na drogach wodnych pod pieczą Wrocławskiego Urzędu Żeglugi Śródlądowej właśnie ten organ wydaje rozporządzenia w sprawie obowiązkowego wyposażenia statków motorowych. Dokument dla ciekawskich

Główne znaczenie mają długość kadłuba oraz moc silnika, natomiast w przypadku wszystkich jachtów turystyczno - sportowych są takie same zasady niezaleznie od tych dwóch czynników:

 • Kamizelki ratunkowe w liczbie odpowiadającej liczbie osób znajdujących się na statku.
 • Licencja radiooperatora SRC w przypadku radia VHF / UKF na pokładzie
 • Oznakowanie statku powinno być widoczne na zewnątrz statku. Napisy powinny być czytelne i trwałe, o wysokości co najmniej 10 cm. Napisy mogą być wykonane farbą olejną lub naklejone z innych nie zmywalnych materiałów. Kolor napisów musi w wyraźny sposób odróżniać się od koloru kadłuba
 • Sygnalizacja dźwiękowa na małym statku może być, ale nie musi - mandatu nie dostaniemy
 • Powyżej 10 KW (13,6 KM) wymagany jest patent conajmniej sternika motorowodnego

 

Statki do 3,5m długości i/lub

do 15 KW (20,4KM) mocy silnika

Oznakowanie statku:

 • nazwa lub inny znak rozpoznawczy
 • nazwa i port macierzysty armatora
 • jeżeli statek nie ma nazwy lub innego znaku rozpoznawczego, to powinien mieć uwidocznioną nazwę armatora.

Dodatkowo powyżej 15 KW mocy silnika

 • Dokument rejestracyjny
 • Dokument bezpieczeństwa statku wydane przez właściwego Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej dla jednostek pływających od 75kW (Jeśli wydane)
 • Oznakowanie statku: - numer rejestracyjny
 • Skuter wodny dodatkowo powinien być wyposażony w zrywkę umożliwiający awaryjne wyłączenie silnika.

Statki 3,5m - 4 m 

Do 15KW mocy silnika

 • Odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku
 • Bosak
 • Apteczka pierwszej pomocy
 • Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg: 1szt.         
 • Oznakowanie statku: nazwa lub inny znak rozpoznawczy, nazwa i port macierzysty armatora, jeżeli statek nie ma nazwy lub innego znaku rozpoznawczego, to powinien mieć uwidocznioną nazwę armatora.

Dodatkowo powyżej 15KW mocy silnika

 • Patent sternika motorowodnego
 • Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg: 
     poniżej 50kW – 1szt
     od 50kW do 100kW – 2szt
     powyżej 100kW – 3szt
 • Dokument rejestracyjny
 • Dokument bezpieczeństwa statku wydane przez właściwego Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej dla jednostek pływających od 75kW (Jeśli wydane)
 • Oznakowanie statku: - numer rejestracyjny
 • Skuter wodny dodatkowo powinien być wyposażony w zrywkę umożliwiający awaryjne wyłączenie silnika.

Powyżej 4m

Do 15 KW

 • Odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku
 • Bosak
 • Apteczka pierwszej pomocy
 • Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg: 
     długości kadłuba do 10 m: 1szt 
     długości kadłuba powyżej 10 m do 15 m: 2 szt
     długość kadłuba powyżej 15 m do 20 m: 3 szt 
 • 6.Ilość kół ratunkowych: 
  długości kadłuba od 4 m do 12 m – 1szt. wyposażone w nietonącą linkę o średnicy 8-11mm i długości 30m.
  długości kadłuba powyżej 12 m – 2 szt. w tym 1szt. wyposażone w nietonącą linkę o średnicy 8- 11mm i długości 30m
 • Oznakowanie statku: nazwa lub inny znak rozpoznawczy, nazwa i port macierzysty armatora, jeżeli statek nie ma nazwy lub innego znaku rozpoznawczego, to powinien mieć uwidocznioną nazwę armatora.

Dodatkowo powyżej 15KW mocy silnika

 • Patent sternika motorowodnego
 • Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg: 
    długości kadłuba do 10 m: 
    poniżej 50kW – 1szt 
    od 50kW do 100kW – 2szt 
    powyżej 100kW – 3szt

    długości kadłuba powyżej 10 m do 15 m: 
    poniżej 50kW – 2 szt
    od 50kW do 100kW – 3 szt
    powyżej 100kW – 4 szt

    długość kadłuba powyżej 15 m do 20 m: 
    poniżej 50kW – 3 szt 
    od 50kW do 100kW – 4 szt 
    powyżej 100kW – 5 szt
   
 • Dokument rejestracyjny
 • Dokument bezpieczeństwa statku wydane przez właściwego Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej dla jednostek pływających od 75kW (Jeśli wydane)
 • Oznakowanie statku: - numer rejestracyjny
 • Skuter wodny dodatkowo powinien być wyposażony w zrywkę umożliwiający awaryjne wyłączenie silnika.

Powyżej 20m

 • Obowiązkowo radiotelefon VHF
 • patent sternika motorowodnego
 • Odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku
 • Bosak
 • Apteczka pierwszej pomocy
 • Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg: 
    poniżej 50kW – 3 szt * 
    od 50kW do 100kW – 4 szt * 
    powyżej 100kW – 5 szt
 • Koła ratunkowe : 2 szt. w tym 1szt. wyposażone w nietonącą linkę o średnicy 8- 11mm i długości 30m
 • Dokument rejestracyjny
 • Dokument bezpieczeństwa statku wydane przez właściwego Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej dla jednostek pływających od 75kW (jeśli wydane)
 • Świadectwo pomiarowe
 • numer rejestracyjny

Artykuł napisany został w oparciu o przepisy miejscowe wydane przez Wrocławski Urząd Żeglugi Śródlądowej. W innych regionach przepisy mogą się delikatnie różnić.